Zgłoszenie dziecka

Kartę Zgłoszenia Dziecka do Przedszkola należy wypełnić w pierwszej kolejności i dostarczyć do placówki.

Przed podpisaniem umowy proszę zapoznać się z Regulaminem, Statutem Przedszkola oraz Klauzulą Informacyjną zgodną z RODO.

WSZYSTKIE DOKUMENTY DO POBRANIA POWYŻEJ.


Czesne miesięczne - 820 zł (płatne z góry do 10. dnia każdego miesiąca)

NR KONTA BANKOWEGO PKO BP 47 1020 1390 0000 6902 0513 9003

Czesne obejmuje:

- opiekę wykwalifikowanej kadry w godzinach 7.00-17.00
- zajęcia dydaktyczne prowadzone w ramach podstawy programowej zatwierdzonej przez MEN
- codzienne zajęcia sportowe (Zumba Kids/Zumbini, ćwiczenia stymulujące rozwój psychoruchowy z el. jogi, trening z piłką, zajęcia w-f, gimnastyka sportowa z el. Ju-jitsu oraz gimnastyki artystycznej, zajęcia Safe Kid, gimnastyka poranna, zajęcia taneczne z el. baletu)
- cotygodniowe wyjazdy na salę gimnastyczną
- zajęcia wychowania fizycznego
- wszystkie zajęcia dodatkowe (pełna lista zajęć w zakładce Program --> Zajęcia dodatkowe)
- zajęcia języka angielskiego 2-3 razy w tygodniu w zależności od grupy wiekowej
- konsultacje z logopedą, który współpracuje z przedszkolem na stałe
- wyjazdy do Teatru Banialuka, kina, na wystawy oraz wycieczki plenerowe
- upominki na Dzień Dziecka oraz Mikołaja
- wyprawka plastyczna oraz materiały edukacyjne
- imprezy przedszkolne wg kalendarza rocznego
- stała współpraca z Rodzicami/Opiekunami

Koszty zdrowego wyżywienia - 16,5 zł/dziennie (śniadanie, dwudaniowy obiad, podwieczorek oraz nielimitowane napoje)
Płatne dodatkowo po zakończonym miesiącu wg obecności dziecka.

Jednorazowa opłata wpisowa - 500 zł (wydatkowana na wyprawkę plastyczno-techniczną dziecka)

RABATY dla rodzeństwa

Więcej szczegółowych informacji na temat naszego zdrowego wyżywienia w zakładce -Catering-