Pani Klaudia

nauczyciel wychowania przedszkolnego

Jestem absolwentką Uniwersytetu Śląskiego w Cieszynie na Wydziale Etnologii i Nauk o Edukacji, kierunek Pedagogika o specjalności Zintegrowana Edukacja Wczesnoszkolna i Wychowanie Przedszkolne. Na tej uczelni uzyskałam tytuł magistra. Edukacja pozwoliła mi zdobyć dodatkowe informacje o nauczaniu dzieci w wieku wczesnoszkolnym oraz tych najmłodszych. Swoje doświadczenia zdobyłam podczas kilku praktyk odbytych w przedszkolu i szkole podstawowej oraz w czasie pracy w formie stażu w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Bąkowie. Należę do żeńskiej drużyny w jednostce OSP Mnich, gdzie podczas ćwiczeń sportowo-pożarniczych mam okazję udoskonalać sprawności fizyczne oraz szkolić się w zakresie pierwszej pomocy i postępowania w czasie różnorakich zagrożeń. Swoje hobby rozwijam, gdy uczęszczam na próby zespołu teatralnego, do którego należę od najmłodszych lat. W czasie uczestnictwa w różnych przedstawieniach teatralnych uczę sie gry aktorskiej oraz radzenia sobie z tremą przed dużą publicznością. W przyszłości chciałabym również tego uczyć swoich podopiecznych. Moje metody pracy z dziećmi opieram na celach oraz założeniach M. Montessori, które polegają głównie na rozwijaniu samodzielności i wiary we własne siły.
Obecnie jestem wychowawcą grupy Zielone Misie.

"Pomóż mi samemu to zrobić"- to słowa, którymi staram się kierować podczas wykonywania swojej pracy.

"Największą oznaką sukcesu dla nauczyciela...jest bycie zdolnym, by powiedzieć: Te dzieci pracują, jak gdybym nie istniała." /M. Montessori/