Pani Anna

nauczyciel wychowania przedszkolnego

Jestem absolwentką Akademii Ignatianum w Krakowie, gdzie ukńczyłam studia licencjackie ze specjalnością: Wychowanie przedszkolne i Edukacja wczesnoszkolna. Skończyłam również studia II stopnia na tej samej uczelni o kierunku: Pedagogika szkolna z terapią pedagogiczną. Uważam, że ten kierunek jest istotny w pracy nauczyciela, gdyż pozwoli mi na umiejętne dostrzeganie i identyfikowanie problemów edukacyjnych, opiekuńczych oraz wychowawczych dzieci. Studia umożliwiają mi wczesne rozpoznawanie i diagnozowanie specyficznych dysfunkcji i trudności w uczeniu się wychowanków, aby ostatecznie rozpocząć działania na rzecz wszechstronnego rozwoju ucznia. Ponadto biorę udział w licznych szkoleniach, które mogą wzbogacić warsztat pracy nauczyciela. W mojej pracy z dziećmi charakteryzuję się cierpliwością, indywidualnym podejściem do ucznia oraz wyrozumiałością wobec ich naturalnego tempa rozwoju. Swoje doświadczenie zdobyłam poprzez opiekę nad dziećmi w centrum zabaw, następnie jako pomoc nauczyciela. W tym cennym dla mnie czasie mogłam dokładnie przyjrzeć się oraz zaznajomić się z pracą nauczyciela i przygotować do tego, aby stać się wychowawcą grupy. W życiu prywatnym od wczesnych lat moją pasją stał się taniec. Już wtedy moja przygoda rozwijała się szybko i w różnych kierunkach. Taniec towarzyski oraz bachata są stylami, które sprawiają mi największą radość.
Obecnie jestem wychowawcą starszej grupy Niebieskie Misie.

,,Dzieci rodzą się ze skrzydłami. Nauczyciele pomagają im je rozwinąć.” /Janusz Korczak/