Nasi nauczyciele-pedagodzy to osoby z pasją kierujące się dobrem dzieci.

W naszym Przedszkolu panuje zasada- Traktuj dzieci tak, jak sam chciałbyś być traktowany 🙂

Dlatego nasi nauczyciele wspierają dzieci w rozwoju, czerpiąc ze swojego doświadczenia oraz wykorzystując wiedzę zdobytą na studiach.
Dbają o ich zdrowie i bezpieczeństwo oraz są odpowiedzialni za jakość swojej pracy wychowawczo-dydaktycznej. Otaczają opieką każdego ze swoich wychowanków i dbają o utrzymywanie kontaktu z Państwem w celu poznania potrzeb rozwojowych dzieci.

Planują własny rozwój zawodowy poprzez uczestniczenie w różnych formach doskonalenia zawodowego.

…a wszystko to dla dobra Państwa Pociech 🙂


TEDDY

nasz misiu
Więcej o mnie